Karta informacyjna 104/2016

  • Nr karty/rok 104/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2016 roku, znak ŚG-IV.7222.6.2014.AK – pozwolenie zintegrowane udzielone dla Pana Michała Rogoziewicza, prowadzącego Gospodarstwo Rolne na eksploatację instalacji służącej do tuczu trzody chlewnej – Fermy Tuczu Trzody Chlewnej zlokalizowanej w miejscowości Konstantowo, gmina Mrocza, powiat nakielski
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie zintegrowane
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja obejmująca wszystkie aspekty wpływu na środowisko w zależności od prowadzonej działalności
  • Obszar, którego dokument dotyczy Konstantowo, gmina Mrocza, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-IV.7222.6.2014.AK
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 19.02.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 19.02.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska – pomieszczenia biurowe we Włocławku ul. Bechiego 2, pokój nr 14B, tel. 600 853 765
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.04.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian