Karta informacyjna 109/2016

  • Nr karty/rok 109/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Zmiana decyzji – pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2007 r., znak: WSRiRW.III.AD/6618-2/07, udzielonego Międzygminnemu Kompleksowi Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz, na prowadzenie instalacji wchodzących w skład Kompleksu Utylizacji Odpadów przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.11.2015/MB
  • Dokument wytworzył Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura Sp. z o.o., ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz
  • Data dokumentu 31.03.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 31.03.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 114. tel. 668 409 907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.04.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian