Karta informacyjna 110/2016

  • Nr karty/rok 110/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja – pozwolenie wodnoprawne dla MAMAUTO Adam Kula, Maciej Kula Spółka Jawna, Starorypin Rządowy 29A, 87-500 Rypin na wykonanie urządzenia wodnego, tj. zbiornika drenażowego oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie do ziemi oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Starorypin Rządowy, gmina Rypin.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Starorypin Rządowy, gmina Rypin
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.6.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 23.02.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 26.02.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 36/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.04.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian