Karta informacyjna 111/2016

  • Nr karty/rok 111/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Decyzja - zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do nakładania powłok (lakierni) należącej do Bydgoskich Fabryk Mebli S.A. przy ul. Nowotoruńskiej 40 w Bydgoszczy
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wydanie zmiany decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Obszar, którego dokument dotyczy Aglomeracja bydgoska
  • Znak sprawy ŚG-IV.7221.5.2015
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 01.04.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 01.04.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 240/2015
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.04.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian