Karta Informacyjna 11/2017

  • Nr karty/rok 11/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla STRUGA S.A., Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo, w związku z eksploatacją instalacji energetycznej i warsztatu naprawczego, zlokalizowanych na terenie zakładu STRUGA S.A. w Jezuickiej Strudze.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Jezuicka Struga, gm. Rojewo, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.2.24.2016
  • Dokument wytworzył Zakład Sozotechniki Sp. z o.o., ul. Bernardyńska 3, 85-029 Bydgoszcz
  • Data dokumentu 12.12.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 16.12.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 660 507 822
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.01.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian