Karta informacyjna 1234/2018

  • Nr karty/rok 1234/2018
  • Rodzaj dokumentu Wojewódzki plan gospodarki odpadami
  • Temat dokumentu Gospodarka odpadami
  • Nazwa dokumentu Projekt aktualizacji „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Gospodarka odpadami województwa kujawsko-pomorskiego
  • Obszar, którego dokument dotyczy województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.721.1.2018
  • Dokument wytworzył Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 12.12.2018
  • Dokument zatwierdził Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 12.12.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok.105, tel. 784 987 129
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://umwkp.rbip.mojregion.info/category/srodowisko/wojewodzki-plan-gospodarki-odpadami/
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak, karta 1015/2018 uchylona
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.01.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian