Karta informacyjna 1270/2017

  • Nr karty/rok 1270/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomościach przy ul. Gregorkiewicza 9 (dz. nr 46 obr 18), ul. Rejtana 2-4 (dz. nr 787 obr 10), ul. Bartkiewiczówny (dz. nr 259/5 obr 28), ul. Fasolowa (dz. nr 658/1 obr 32), ul. Rydygiera/Mocarskiego (dz. nr 21/44 obr 51) oraz ul. Pilska (dz. nr 486 obr 53) w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.87.2017
  • Dokument wytworzył Gmina Miasta Toruń – Wydział Środowiska i Zieleni, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
  • Data dokumentu 08.09.2017
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.03.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian