Karta informacyjna 159/2016

  • Nr karty/rok 159/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu INNE
  • Nazwa dokumentu Decyzja ustalająca wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz ustalająca wysokość opłaty stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą ustaloną a wynikającą z wykazu za II półrocze 2012 r., 2013 r. i 2014 r. –Janusz Czarnowski Ferma Drobiu, Kuczek 21, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Powietrze
  • Obszar, którego dokument dotyczy Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG.II.7252.1.23.2015
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska
  • Data dokumentu 22.04.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 22.04.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń e-mail: srodowisko@kujawsko-pomorskiego.pl tel. 784 994 165
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak odnośnika
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.06.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak zastrzeżeń
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian