Karta informacyjna 160/2016

  • Nr karty/rok 160/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja administracyjna
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja, znak: ŚG-IV.7222.91.2014.AK – zmiana pozwolenia zintegrowanego z dnia 7 sierpnia 2013 r., znak: ŚG-IV.7222.5.2013.AK, zmienionego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lutego 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.87.2014.AK wydanego dla Gospodarstwa Rolnego Pana Marcina Krulikowskiego w związku z eksploatacją instalacji służącej do chowu drobiu – brojlerów o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Borucin 31, gmina Osięciny
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja obejmująca wszystkie aspekty wpływu na środowisko w zależności od prowadzonej działalności
  • Obszar, którego dokument dotyczy Borucin 31, gmina Osięciny, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-IV.7222.91.2014.AK
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 19.05.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 19.05.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pokój 211, tel. 797 304 108
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 166/2015
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.06.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian