Karta informacyjna 180/2020

  • Nr karty/rok 180/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2018 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.18.2017 na eksploatację instalacji w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania.
  • Obszar, którego dokument dotyczy miejsc. Bielawy, gmina Barcin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.1.14.2020
  • Dokument wytworzył Lafarge Cement S.A., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz, Cementownia Kujawy w Bielawach, 88-192 Piechcin
  • Data dokumentu 03.03.2020
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 201, tel. 883-353-681
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.03.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian