Karta informacyjna 195/2016

  • Nr karty/rok 195/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Zmiana decyzji – pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2013 r., znak: ŚG-I.7222.4.2013/MB, udzielającej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o. o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji wchodzących w skład Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Kociewska 47-53, 87-100 Toruń
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.6.2016/MB
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 31.05.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 31.05.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 114. tel. 668 409 907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.06.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian