Karta informacyjna 225/2018

    • Nr karty/rok 225/2018
    • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
    • Temat dokumentu Ochrona przyrody
    • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
    • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy ul. Grudziądzkiej, ul. Przy Rynku Wełnianym, ul. Przy Kaszowniku i ul. Jagiellońskiej w Toruniu
    • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
    • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.24.2018
    • Dokument wytworzył Gmina Miasta Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
    • Data dokumentu 09.03.2018
    • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
    • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
    • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
    • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
    • Czy dokument jest ostateczny nie
    • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
    • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.03.2018
    • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
    • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian