Karta informacyjna 246/2016

  • Nr karty/rok 246/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie wylotami W-1 i W-2 do rowu bez nazwy (ziemi) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zlokalizowanego w granicach działek o nr ewid.: 65/1,65/2, 64, 69/1, 114/7, 117/5, 114/13, 115 obręb 123 m. Bydgoszcz oraz działek: 878/8, 878/9, 876/16, 871/16 obręb Białe Błota.
  • Obszar, którego dokument dotyczy m. Bydgoszcz, gm. Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.107.2016
  • Dokument wytworzył Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota
  • Data dokumentu 07.06.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 23.06.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 11/13, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 132 158, 56 621 58 75
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.07.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian