Karta Informacyjna 255/2016

  • Nr karty/rok 255/2016
  • Rodzaj dokumentu Przeniesienie praw i obowiązków
  • Temat dokumentu Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2010 r., znak: ŚG.I.es.7636-141/10, wyrażającej zgodę na zamknięcie Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu przy ul. Kociewskiej z Biogaz Inwestor Sp. z o. o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń na Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń.
  • Nazwa dokumentu Przeniesienie praw i obowiązków – decyzji zgody na zamknięcie składowiska odpadów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7241.9.2016/MB
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 12.07.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 12.07.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 114. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.08.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian