Karta Informacyjna 261/2016

  • Nr karty/rok 261/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wykonanie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Jasieniec - Grudziądz Węgrowo bez przekroczenia rzeki Wisły i na odcinku przekroczenia rzeki Wisły oraz wykonanie demontażu linii elektroenergetycznej 220 kV Jasieniec – Grudziądz Węgrowo bez odcinka przekroczenia rzeki Wisły i na odcinku przekroczenia rzeki Wisły w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Jasieniec - Grudziądz Węgrowo.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gminy: Bydgoszcz, Grudziądz, Dąbrowa Chełmińska, Zławieś Wielka, Unisław, Kijewo Królewskie, Papowo Biskupie, Lisewo, Płużnica, Osielsko. Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.124.2016
  • Dokument wytworzył Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna
  • Data dokumentu 25.07.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 27.07.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.08.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian