Karta informacyjna 262/2017

  • Nr karty/rok 262/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji – pozwolenia zintegrowanego
  • Temat dokumentu Inne - stwierdzenie wygaśnięcia decyzji – pozwolenia zintegrowanego
  • Nazwa dokumentu Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji – pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2006 r., znak: WSiR.III.HF/6618/1/06 oraz decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.35.2014.MC udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla Toruńskiej Energetyki Cergia S.A. w Toruniu (obecnie EDF Toruń S.A.) dla Elektrociepłowni EC Wschód EC1, zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6 na eksploatację instalacji do wytwarzania energii i paliw – do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50MWt.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, pow. toruński, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.1.5.2017
  • Dokument wytworzył EDF Toruń S.A., ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń
  • Data dokumentu 21.04.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 27.04.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pokój 214, tel. 784 952 044
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.05.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian