Karta Informacyjna 273/2018

  • Nr karty/rok 273/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2018 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.50.2017 zmieniająca decyzję z dnia 13 kwietnia 2015 r., znak: ŚG-II.7243.1.2015 udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowanej przy ul. Fordońskiej 246 w Bydgoszczy
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, gm. M. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.2.50.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 31.01.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 31.01.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.03.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian