Karta informacyjna 28/2016

  • Nr karty/rok 28/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów
  • Nazwa dokumentu Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Ostrówiec, gmina Sadki, na wniosek Gminy Sadki, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Sadki, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I.7241.16.2015/DM
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 30.12.2015
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 30.12.2015
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 114., tel. 571 293 011
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 133/2015
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.01.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian