Karta informacyjna 288/2016

  • Nr karty/rok 288/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2007 r., WSRiRW.III.AD/6618-54/05/06/07, udzielającej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Brodnica.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.16.2016/MB
  • Dokument wytworzył Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica
  • Data dokumentu 08.08.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 18.08.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 114. tel. 668 409 907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.08.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian