Karta informacyjna 29/2016

  • Nr karty/rok 29/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na zamknięcie składowiska odpadów/wydzielonej części składowiska odpadów
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca na zamknięcie wydzielonej części tj. kwatery nr I i II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Wawrzynki, gm. Żnin, dla USKOM ŻNIN Sp. z o.o., Wawrzynki 35, 88-400 Żnin.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Wawrzynki, gm. Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I.7241.1.2015/MB
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 27.02.2015
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 27.02.2015
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 114., tel. 668 409 907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 35/2015
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.01.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian