Karta informacyjna 30/2016

  • Nr karty/rok 30/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na zamknięcie składowiska/ wydzielonej części składowiska
  • Nazwa dokumentu Decyzja zezwalająca na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Łapinóż, gmina Osiek dla Gminy Osiek, Osiek 85, 87-340 Osiek
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Łapinóż, gm. Osiek, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I.7241.26.2015/DM
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 18.06.2015
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 18.06.2015
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 114., tel. 571 293 011
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 187/2015
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.01.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian