Karta informacyjna 302/2019

  • Nr karty/rok 302/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Miejskiemu Zarządowi Dróg w Toruniu na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr 103/1, 137/4, obręb 28 w Toruniu (ul. Lawendowa)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Gminy Miasta Toruń – Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr 103/1, 137/4, obręb 28 w Toruniu (ul. Lawendowa)
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.28.2019
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 08.05.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 08.05.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 185/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.05.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian