Karta informacyjna 33/2018

  • Nr karty/rok 33/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 671/1 i 737, obręb 0017 Jabłonowo Pomorskie oraz wygaszenie decyzji pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2014 r., znak: ŚG-IV.7322.91.2013.
  • Obszar, którego dokument dotyczy gmina Jabłonowo Pomorskie województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7322.118.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 11.12.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 19.12.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 792/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.01.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian