Karta Informacyjna 332/2016

  • Nr karty/rok 332/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zezwolenie na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja udzielająca Szpitalowi Powiatowemu Sp. z o.o., ul. Dr. Jerzego Gerarda Koppa 1E, 87-400 Golub-Dobrzyń zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7244.22.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 19.08.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 19.08.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 660 507 822
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.09.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian