Karta informacyjna 334/2019

  • Nr karty/rok 334/2019
  • Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Zgłoszenie instalacji do przeładunku i magazynowania paliw płynnych (oleju napędowego ON) zlokalizowanej na terenie STRUGA S.A. w Jezuickiej Strudze, 88-111 Rojewo.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji
  • Obszar, którego dokument dotyczy Jezuicka Struga, gmina Rojewo, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7223.1.2019
  • Dokument wytworzył STRUGA S.A., Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo
  • Data dokumentu 26.02.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 26.03.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.05.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian