Karta informacyjna 34/2016

  • Nr karty/rok 34/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem Ochrona przed polami elektromagnetycznymi Ochrona kopalin
  • Nazwa dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - pozwolenia zintegrowanego z dnia 1 grudnia 2014 r., znak: ŚG-I.7222.9.2014/MB dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.8.2015/DM
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 25.11.2015
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 25.11.2015
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 114., tel. 571 293 011
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 359/2015
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.02.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian