Karta informacyjna 353/2017

  • Nr karty/rok 353/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie ścieków komunalnych pochodzących z aglomeracji Włocławek do wód rzeki Wisły w km 684, oczyszczonych na urządzeniach Grupowej Oczyszczalni Ścieków we Włocławku oraz odprowadzanie nadmiaru ścieków z przelewu burzowego zlokalizowanego na terenie przepompowni głównej na działce nr 67/2 obręb Włocławek do wód rzeki Wisły w km 681.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Włocławek Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.52.2017
  • Dokument wytworzył Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek
  • Data dokumentu 30.05.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 30.05.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.06.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian