Karta Informacyjna 367/2016

  • Nr karty/rok 367/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, inne.
  • Nazwa dokumentu Decyzja - pozwolenie zintegrowane
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wydanie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.19.2015.AK, tj. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Radunek 1, gmina Jeziora Wielkie, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.19.2015.AK
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 22.09.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 22.09.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 11/13, 87-100 Toruń, pok. 115, tel. 56 621 58 72
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 56/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.10.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian