Karta informacyjna 367/2017

  • Nr karty/rok 367/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „TUCHWOD” Sp. z o. o. w Tucholi, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 837/4, 837/5 i 837/10 obręb Cekcyn.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Cekcyn Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.14.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 04.05.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 08.05.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 188/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.06.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian