Karta informacyjna 414/2017

  • Nr karty/rok 414/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji –zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk
  • Obszar, którego dokument dotyczy Silno, gmina Obrowo, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.2.29.2016
  • Dokument wytworzył PPH-U „BM-EKOS” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 8/12, 60-817 Poznań
  • Data dokumentu 13.12.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 13.12.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pokój 115, tel. 56 621 58 72
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.07.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian