Karta Informacyjna 415/2018

  • Nr karty/rok 415/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę decyzji
  • Temat dokumentu Wniosek o wydanie decyzji zmiany pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r., znak: ŚG-I.7222.1.2015/DM, wydanego dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o. o., Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin na prowadzenie instalacji wchodzących w skład Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin w Puszczy Miejskiej.
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji – pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Puszcza Miejska, gm. Rypin, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.7.2018/MB
  • Dokument wytworzył Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o. o., Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin
  • Data dokumentu 11.05.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 11.05.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.05.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian