Karta informacyjna 420/2020

  • Nr karty/rok 420/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Grudziądzka 38-38a
   (dz. nr 603/9 obręb 10) i ul. Szosa Lubicka 91 (dz. nr 41/3 obręb 51) w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Grudziądzka 38-38a (dz. nr 603/9 obręb 10) i ul. Szosa Lubicka 91 (dz. nr 41/3 obręb 51) w Toruniu
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.35.2020
  • Dokument wytworzył Gmina Miasta Toruń – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grudziądzka 159B, 87-100 Toruń
  • Data dokumentu 21.04.2020
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.06.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian