Karta informacyjna 42/2016

  • Nr karty/rok 42/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Decyzja - pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji chowu trzody chlewnej zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 72/44 w miejscowości Starorypin Prywatny, gmina Rypin
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Obszar, którego dokument dotyczy Strefa kujawsko-pomorska
  • Znak sprawy ŚG-IV.7221.6.2015
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 20.08.2015
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 18.12.2015
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 370/2015
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.01.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian