Karta informacyjna 426/2019

  • Nr karty/rok 426/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.2.14.2015AK na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu
  • Obszar, którego dokument dotyczy miejsc. Borucin Kolonia, gmina Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.2.10.2018
  • Dokument wytworzył H. Sz. Gospodarstwo Rolne, Borucin Kolonia, 88-220 Osięciny
  • Data dokumentu 27.12.2018
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 115, tel. 56 621 58 35
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.07.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian