Karta informacyjna 438/2017

  • Nr karty/rok 438/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2013 r., znak: ŚG-IV.7222.8.2013.MC, zmienioną decyzją z dnia 22 grudnia 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.85.2014.SN, udzielającej pozwolenia zintegrowanego w związku z eksploatacją instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych: organicznych substancji chemicznych – pochodnych węglowodorów zawierających tlen tj. estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych, zlokalizowaną w m. Kaudus, gm. Chełmno.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Chełmno, pow. chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.1.1.2017
  • Dokument wytworzył Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze Lech Rutkowski, Kałdus 16, 86-200 Chełmno
  • Data dokumentu 28.12.2016
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pokój 214, tel. 784 952 044
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.07.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Wyłączenie z udostępnienia publicznego załącznika nr 4 do wniosku, dotyczącego danych technologicznych prowadzonego procesu
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian