Karta informacyjna 447/2020

  • Nr karty/rok 447/2020
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego stwierdzająca wygaśnięcie decyzji
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wygaszenie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, znak: ŚG-III.7120.1.104.2018 z dnia 5 listopada 2018 r.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.104.1.2018
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 03.06.2020
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 03.06.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 446/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 31.07.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian