Karta informacyjna 459/2017

  • Nr karty/rok 459/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wykonanie i rozbiórka urządzeń wodnych w związku z realizacją przedsięwzięcia „Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny MODLICA-LISEWO od km 0+000 do 8+330, gm. Pyzdry, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie" oraz wygaszenie decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 10.02.2017 r., znak: RŚ VI.7322.1.94.2016.MC
  • Obszar, którego dokument dotyczy gm. Pyzdry, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.63.2017
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Wielkopolskiego
  • Data dokumentu 10.06.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 11.07.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 56 621 58 75, 602 132 158
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.07.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian