Karta informacyjna 460/2017

  • Nr karty/rok 460/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotów przykanalików kanalizacji deszczowej oraz szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do ziemi w ramach realizacji budowy Obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi DK-15 i DK-25.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Inowrocław, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.58.2017
  • Dokument wytworzył GDDKiA – Pełnomocnik Michał Czauderna
  • Data dokumentu 14.06.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 16.06.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.07.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian