Karta informacyjna 463/2017

  • Nr karty/rok 463/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – zmiany pozwolenia zintegrowanego
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, Ochrona wód, Ochrona powierzchni ziemi Gospodarka odpadami, Ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – zmiany pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.24.2015.SN, zmienioną decyzją z dnia 7 października 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.13.2016.SN, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do wytwarzania energii i paliw do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, zlokalizowanej na terenie Oddziału Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – Elektrociepłownia Bydgoszcz II, przy ul. Energetyczna 1 w Bydgoszczy
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, pow. bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.1.13.2017
  • Dokument wytworzył PGE GiEK S.A., ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – Elektrociepłownia Bydgoszcz II, ul. Energetyczna 1, 85-950 Bydgoszcz
  • Data dokumentu 10.07.2017
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń (pokój 214)
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.07.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian