Karta Informacyjna 475/2018

  • Nr karty/rok 475/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody – ochrona terenów zieleni i zadrzewień
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. P.O.W. 31 we Włocławku, działka nr 79/2, KM 52
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, gmina miasta Włocławek, woj. Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.3.40.2018
  • Dokument wytworzył Wspólnota Mieszkaniowa, ul. P.O.W. 31, 87-800 Włocławek
  • Data dokumentu 09.04.2018
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.06.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian