Karta informacyjna 477/2020

  • Nr karty/rok 477/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Inne wynikające z art. 215 Poś
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.2.16.2016.AK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego zlokalizowanej w miejscowości Borucin Kolonia, gmina Osięciny, powiat radziejowski
  • Obszar, którego dokument dotyczy m. Borucin Kolonia, gm. Osięciny, pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.2.26.2020
  • Dokument wytworzył R. S. Gospodarstwo Rolne
  • Data dokumentu 19.06.2020
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń (pokój 214)
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 31.07.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian