Karta informacyjna 483/2017

  • Nr karty/rok 483/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w wyniku eksploatacji Fermy Drobiu w miejscowości Zdzisławin, gmina Izbica Kujawska.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Izbica Kujawska Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.72.2017
  • Dokument wytworzył Tomasz Bet prowadzący Gospodarstwo Rolne, Zdzisławin 8, 87-865 Izbica Kujawska
  • Data dokumentu 17.07.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 20.07.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602324600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.07.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian