Karta informacyjna 487/2019

  • Nr karty/rok 487/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Wytwarzanie odpadów, emisja do powietrza, hałas, ścieki.
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do chowu drobiu-brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Redecz Krukowy 22 a, 87-880 Brześć Kujawski, powiat włocławski.
  • Obszar, którego dokument dotyczy miejsc. Redecz Krukowy, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.2.7.2019
  • Dokument wytworzył A.L Gospodarstwo Rolno – Handlowe, Redecz Krukowy 22 a, 87-880 Brześć Kujawski, powiat włocławski
  • Data dokumentu 21.06.2019
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 205, tel. 56-621-59-10
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.07.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian