Karta informacyjna 488/2017

  • Nr karty/rok 488/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja - pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja - pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pobór wód podziemnych na cele Gospodarstwa Rolnego Jerzy Magowski, Będzitowo 24, 88-180 Złotniki Kujawskie (socjalno-bytowe, chów zwierząt i przemysłowe gorzelni) z ujęcia wód podziemnych (studnia nr 2 i studnia nr 1) zlokalizowanego na terenie działki nr 294, obręb Będzitowo z utworów czwartorzędowych.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Złotniki Kujawskie Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.31.2017
  • Dokument wytworzył Jerzy Magowski prowadzący Gospodarstwo Rolne, Będzitowo 24, 88-180 Złotniki Kujawskie
  • Data dokumentu 14.06.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 22.06.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 322/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.07.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian