Karta informacyjna 49/2016

  • Nr karty/rok 49/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Bydgoszcz II należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie na emisję dwutlenku węgla dla instalacji Elektrociepłowni Bydgoszcz II
  • Obszar, którego dokument dotyczy Strefa miasto Bydgoszcz
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7225.1.2016
  • Dokument wytworzył PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, 85-950 Bydgoszcz, ul. Energetyczna 1
  • Data dokumentu 28.01.2016
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu 28.01.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87- 100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.02.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian