Karta informacyjna 493/2019

  • Nr karty/rok 493/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07 lipca 2005 roku, znak: WSiR-III-JK/6618/54/04/05 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji służącej do chowu świń, zlokalizowanej w miejscowości Radojewice 54, gmina Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski
  • Obszar, którego dokument dotyczy Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-IV.7222.8.2014.AK
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 11.06.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 11.06.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska Włocławek ul. Bechiego 2, pokój nr 14 B, tel. 600 853 765
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 115/2014
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.07.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian