Karta Informacyjna 498/2017

  • Nr karty/rok 498/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r., udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla SOLVAY Advanced Silicas Poland Sp. z o.o., ul. Walczaka 25
   66-470 Gorzów Wielkopolski w związku z eksploatacją Instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki zlokalizowanej we Włocławku, na terenie działek 22/1 (ul. Toruńska 380) oraz 19/5 (ul. Toruńska 382) w obszarze przemysłowym ANWIL S.A.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, pow. włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.1.2.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 18.07.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 18.07.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pokój 214
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 496/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.08.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian