Karta informacyjna 50/2016

  • Nr karty/rok 50/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem Gospodarka odpadami Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek Gospodarstwa Rolnego Danuta i Czesław Frischke Makowiska 12, 86-050 Solec Kujawski o wydanie decyzji – istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego, udzielonego na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego – Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Solec Kujawski przy ul. Powstańców 19, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Gospodarka wodno-ściekowa
   Emisje do powietrza
   Gospodarka odpadami
   Emisja hałasu
   Inne
  • Obszar, którego dokument dotyczy Solec Kujawski, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.17.2015.AK
  • Dokument wytworzył EKOART - Ochrona Środowiska P.W. ul. Smoleńska 17 B, 85-871 Bydgoszcz
  • Data dokumentu 26.11.2015
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 26.11.2015
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska Włocławek, ul. Bechiego 2, pokój nr 14 B, tel. 600 853 765
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.02.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian