Karta Informacyjna 502/2017

  • Nr karty/rok 502/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych CHEMWIK Sp. z o. o. w Bydgoszczy, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie instalacji do przetwarzania odpadów „MD-PROECO” Sp. z o. o. w Bydgoszczy zlokalizowanej na działce nr ewid. 7/367 w Bydgoszczy oraz stwierdzenia wygaśnięcia decyzji pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2013 r., znak: ŚG-IV.7322.47.2013.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.75.2017
  • Dokument wytworzył „MD-PROECO” Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Stanisława Kryszewskiego
  • Data dokumentu 25.07.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 26.07.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.08.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian