Karta informacyjna 503/2019

  • Nr karty/rok 503/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody – ochrona terenów zieleni i zadrzewień
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2017r., znak: ŚG-III.7120.3.87.2017 zmienionej decyzją z dnia 26 marca 2018 r. , znak: ŚG-III.7120.8.6.2018, decyzją z dnia 30 listopada 2018 r., znak: ŚG-III.7120.8.73.2018 oraz decyzją z dnia 24 stycznia 2019 r., znak: ŚG-III.7120.8.91.2018, zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Lisek -Wysoka we Włocławku, oznaczonej ewidencyjnie numerami działek 1/9, 1/13, 1/15, 1/17, 1/19, 1/20, 1/22, 1/27, 1/28, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, KM 40
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, Gmina Miasta Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.5.26.2019
  • Dokument wytworzył Gmina Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
  • Data dokumentu 27.06.2019
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.07.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian